top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
  • TikTok

Lionheart Hypnoterapi setter deg fri!

Pearl Lodur-Lionheart i Lionheart Hypnoterapi spesialiserer seg på barn og unge. Hennes unike forståelse, tilnærming og imøtekommenhet, får barn og unge til å føle seg forstått, hørt, verdsatt og trygge. I Pearl sitt nærvær forsvinner barrierene de har skapt rundt seg for å overleve sine lidelser. Det er noe helt spesielt å se hvordan de åpner opp innelåste og smertefulle minner, frykt, fobier og traumer. Ekstra hjertevarmende er det å se hvordan barn og unge finner tilbake sin selvfølelse og troen på seg selv.

Det er dokumentert pr 2023 at over 10.000 barn i Norges land lider av skolevegring. Det finnes løsninger som kan gjøre deres skolehverdag trygg og givende, og få de ut av sengen de søker tilflukt i.


Pearl arbeider ikke med barnet alene, men med hele familien. "En frigjøring i barn og unge er et dypt samarbeid mellom klient, familie og terapeut" sier Pearl. Derfor tilbyr hun også QHHT-Hypnose eller hypnoterapi til foresatte, familiemedlemmer og de over 18 år som en del av terapien. Der hun fokuserer på surrogatisk frigjøring som ikke bare er til fordel for klienten, men for hele familien. Det handler om å gå i dybden, omskape, verdsette og å våge å se og endre på hva som ikke fungerer og sammen skape en ny sti til det som fungerer. Fokuset her er positiv psykologi!


Pearl brenner for å bistå jordens nye borgere til å stige inn på den vei de kom hit for å finne. Hun elsker å hjelpe de til å se deres eget potensiale, og er her for at de skal kunne få sjansen til å leve det ut! Alle barn er rene. De kom ikke til vår begrensende verden og vi skal ikke tvinge dem inn i den. Vi må lære oss å forstå deres verden, slik møter vi de som er planetens fremtid! Vi trenger å lære oss å ta i mot fremtiden – livet er stadig i forandring!

Pearl er et helt spesielt menneske i kraft av en omsorg for andre som er langt ut over det vanlige. Hun evner å få barn til å åpne seg i løpet av veldig kort tid så hun får mulighet til å hjelpe dem til å få det bedre. Hun har en faglig dybde både fra teoretiske studier og lang erfaring i det å arbeide med barn og unge både i Norge og andre land.

Jeg har derfor valgt Pearl som underviser til å lære kommende BeFree2Live® Hypnoterapeuter hvordan de best mulig kan jobbe med barn og unge. Barn og unge er ikke bare individuelle mennesker, de er en del av en familie. Pearl har fokus på at det er viktig å involvere hele familien for å hjelpe det barnet som sliter med noe. Foreldrene må følge opp barnet og sammen med det sørge for at de lekser hun gir blir gjort mellom hypnosesesjonene. Ofte innebærer leksene aktiv deltakelse fra foreldrene.

Pearl ser på hvert barn som unikt og hjelper det fra der det er nå med de utfordringer det har, til å se sin egen verdi og få bedre selvfølelse. Hun prøver ikke å få barnet til å være «normalt» men heller hjelpe det og foreldrene til å se hvilke ressurser og positive egenskaper det enkelte barnet eller den unge har med seg. Når de brukes på en konstruktiv måte, føler barnet mestring og den positive forandringen kommer av seg selv. 

Les mer på https://www.befree2live.no/undervisere

 

Kirsten Topp 

Innehaver av Topp HypnoterapiSkole.

Grunnlegger av BeFree2Live® Hypnoterapi

banner-pearl-2.png

Hypnoterapi er den absolutt beste måten du kan bryte dine mønstre for å rydde opp i ditt karma, og finne ut av dine sjelelige bånd

Pearl Lodur-Lionheart

bottom of page