top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
  • TikTok

Pearl ser på hvert barn som unikt

Pearl er et helt spesielt menneske i kraft av en omsorg for andre som er langt ut over det vanlige. Hun evner å få barn til å åpne seg i løpet av veldig kort stund så hun får mulighet til å hjelpe dem til å få det bedre. Hun har en faglig dybde både fra teoreiske studier og lang erfaring i det å arbeide med barn og unge både i Norge og andre land.Jeg har derfor valgt Pearl som underviser til å lære kommende BeFree2Live® Hypnoterapeuter hvordan de best mulig kan jobbe med barn og unge. Barn og unge er ikke bare individuelle mennesker, de er en del av en familie. Pearl har fokus på at det er vik:g å involvere hele familien for å hjelpe det barnet som sliter med noe. Foreldrene må følge opp barnet og sammen med det sørge for at de lekser hun gir blir gjort mellom hypnosesesjonene. Ofte innebærer leksene aktiv deltakelse fra foreldrene. Pearl ser på hvert barn som unikt og hjelper det fra der det er nå med de utfordringer det har, til å se sin egen verdi og få bedre selvfølelse. Hun prøver ikke å få barnet til å være «normalt» men heller hjelpe det og foreldrene til å se hvilke ressurser og positive egenskaper det enkelte barnet eller den unge har med seg. Når de brukes på en konstrukiv måte, føler barnet mestring og den positive forandringen kommer av seg selv.


Kirsten Topp

Innehaver av Topp HypnoterapiSkole.

Grunnlegger av BeFree2Live® Hypnoterapi 


Ønsker du en GRATIS telefon konsultasjon?https://www.lionhearthypnoterapi.no/behandlinger-og-tjenester Ta kontakt med Lionheart Hypnoterapi:309 visninger2 kommentarer

2 Comments


Jeg tror at dette er svært viktig, for alle barn har behov for å bli sett og vite at de er god nok som de er. 😊

Like
Replying to

Takk Andiran 😊

Like
bottom of page